Historie/vznik muzea

V roce 1962-1964 jsem byl na vojně a to ve vojenském útvru Hradiště-Doupov , kde jsem byl zařazen jako řidič hasičského vozu a tím jsem získal praxi v hasičství.

Po vojně jsem se oženil a v roce 1965 jsem nastoupil do Chemických závodů Sokolov jako dobrovolný hasič. Tam jsem se zdokonaloval ve výcviku a školení a také jsem dálkově absolvoval dvouletou velitelskou školu v Bílých Poličanech .

V 80. letech jsem dělal velitele dobrovolných hasičů v CHZ Sokolov. V roce 1986-88 jsem absolvoval velitelskou školu ve Frýdku-Místku. Poté jsem byl jmenován velitelem ZPÚ CHZ Sokolov. V roce 1993 jsem začal podnikat v požární ochraně a to Revize požárních hydrantů a přístrojů , školení atd.

V roce 2003 jsem odešel do důchodu a odstěhoval se ze Sokolova právě do Mašťova , kde bydlím do dnes.

Za celou svou dlouhou kariéru v hasičství jsem naschromáždil velké množství různorodých předmětů souvisejících s mou profesí. A proto mojím snem bylo zřídit malé muzeum , kde bych mohl ostatním lidem, kteří mají zájem ukázat mojí sbírku hasičské techniky. To se mi nakonec podařilo tady v Mašťove díky vedení obce. Jako budova muzea byla použita stará sýpka na severním okraji Mašťova , která je již dlouhá léta opuštěna (nazývána Špejchar).

S pomocí obce byla budova zrekonstruována. Pak už pouze s pomocí různých občanů Mašťova byly přestěhovány všechny expozice z mého domova do muzea. Muzeum ještě bylo přikrášleno přistavením dvou vnitřních místností a dvěma malbami namalovanými panem Vrkočem na těchto místnostech.

A tím se dostáváme do dneška.

Komentáře jsou uzavřeny.